Anmäl dig till kursen Kvalitativa metoder / Sign up to the course Qualitative Methods (FHS0022), 2020

Kursstart: Torsdag 200924

Sista anmälningsdag: 200815

Kursen är obligatorisk för doktorander inom SUBS (Stockholm Uppsala Business Studies) och eftersom antalet platser är begränsat ges dessa förtur. 

Alla andra doktorander är välkomna i mån av plats. Vi kommer att meddela strax efter sista anmälningsdatum om vi kan erbjuda en plats. 

 

Course start: 24 September

The deadline to sign up is: 14 August

The course is obligatory for PhD students within the SUBS-program (Stockholm Uppsala Business Studies) and since there is a limited number of students who can attend the course these students are given priority.

All other PhD students are welcome subject to availability of places. We will let you know shortly after the deadine to sign up if we can offer a place.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska