Anmäl dig till kursen Perspektiv på forskning och vetenskap / Sign up to the course Perspectives on Science and Research (FHS0021), 2020

Kursstart: Onsdag 200826

Sista anmälningsdag: 200615

Kursen är obligatorisk för doktorander inom SUBS (Stockholm Uppsala Business Studies) och inom Forskarskolan MIT och eftersom antalet platser är begränsat ges dessa förtur.
Alla andra doktorander är välkomna i mån av plats. Vi kommer att meddela strax efter sista anmälningsdatum om vi kan erbjuda en plats.

Course start: 26 August

The deadline to sign up is: 15 June

The course is obligatory for PhD students within the SUBS-program (Stockholm Uppsala Business Studies) and within the Research School MIT and since there is a limited number of students who can attend the course these students are given priority.

All other PhD students are welcome subject to availability of places. We will let you know shortly after the deadine to sign up if we can offer a place.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska