Datum Tid Lokal Kurskod Kursnamn
20200219 14-17 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE866 Företagsstrategi...
20200219 14-17 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 8FE866 Företagsstrategi (uppdragsutbildning)...
20200219 14-18 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE854 Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs...
20200219 8-12 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE253 Finansiering...
20200221 8-10 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200221 8-10 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt...
20200221 8-11 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt...
20200222 14-17 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR112 Förvaltningsrättslig översiktskurs...
20200222 9-11 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE861 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi...
20200222 9-11 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 8FE861 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (uppdragsutbildning)...
20200222 9-13 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE156 Kalkylering...
20200222 9-13 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR120 Marknad och avtal...
20200222 9-14 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR123 Beskattningsrätt...
20200228 14-19 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE150 Marknadsföring och organisation I...
20200228 14-19 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE150 Marknadsföring och organisation I...
20200306 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE412 Management and Control...
20200317 14-17 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE255 Ekonomistyrning...
20200317 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR124 Bolags- och obeståndsrätt...
20200324 12-14 Fyrislundsgatan 80, Sal 2 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt...
20200324 12-14 Fyrislundsgatan 80, Sal 2 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200324 8-11 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt...
20200324 8-11 Fyrislundsgatan 80, Sal 2 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200325 14-18 BMC, B1:3 2FE411 Accounting and Finance...
20200325 14-18 Polacksbacken, Skrivsal 2FE877 Avancerad externredovisning...
20200325 14-18 Polacksbacken, Skrivsal 2FE855 Investments, masterkurs...
20200328 9-13 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE253 Finansiering...
20200406 8-13 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE021 Företag, nätverk och teknikutveckling...
20200418 9-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE255 Ekonomistyrning...
20200418 9-13 Fyrislundsgatan 80, Sal 2 2FE854 Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs...
20200418 9-13 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2HR124 Bolags- och obeståndsrätt...
20200418 9-13 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE412 Management and Control...
20200418 9-14 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE150 Marknadsföring och organisation I...
20200425 14-17 Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200428 14-18 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE155 Redovisning...
20200428 14-18 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE155 Redovisning...
20200428 8-12 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE878 Revision...
20200429 8-13 Polacksbacken, Skrivsal 2HR118 IT-rätt...
20200502 9-13 Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE411 Accounting and Finance...
20200506 14-16 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200509 9-12 Fyrislundsgatan 80, Sal 2 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt...
20200509 9-13 Polacksbacken, Skrivsal 2FE877 Avancerad externredovisning...
20200509 9-13 Polacksbacken, Skrivsal 2FE855 Investments, masterkurs...
20200520 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2HR120 Marknad och avtal...
20200525 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2HR119 Fastighetsrätt för samhällsplanerare...
20200525 8-13 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE030 Individ, organisation och ledarskap...
20200528 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR131 Förvaltningsrättslig fördjupningskurs...
20200529 14-18 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE229 Ledarskap...
20200530 14-16 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200530 14-18 Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE155 Redovisning...
20200530 9-13 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE878 Revision...
20200603 14-17 Fyrishov1 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs...
20200604 14-19 Fyrishov1 2HR123 Beskattningsrätt...
20200604 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE156 Kalkylering...
20200604 8-12 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 2 2FE156 Kalkylering...
20200605 8-14 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2HR121 Arbetsrätt II...
20200605 8-14 Fyrislundsgatan 80, Sal 1 2FE224 Internationell handelsrätt...
20200608 14-18 Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2HR118 IT-rätt...
20200608 8-13 e-tenta Bergsbrunnagatan 15, sal 1 2FE021 Företag, nätverk och teknikutveckling...